GALVĒNAIS SPONSORS:

orijen

PALĪDZĪBA IELAS KAĶIEM

Biedrība organizē dažādus informatīvos un izglītojošos pasākumus, kas veicina sabiedrības izglītošanu un informētību par dzīvnieku aizsardzību un pamesto dzīvnieku problēmām. Plānos ir uzsākt arī izglītojošu projektu skolām, kā arī dzīvnieku pansijas izveidošanu, kurā patvērumu rastu noklīdušie, pamestie vai jebkādā citā veidā bez saimnieka palikušie dzīvnieki, lai nodrošinātu tiem pagaidu mītni, ēdienu, veterināro aprūpi, profilaktisko vakcināciju, sterilizāciju, socializāciju un paralēli meklētu dzīvniekiem vecos vai jaunos saimniekus.

Ziedojumi tiek izlietots nelaimē nonākušu, cietušu, slimu dzīvnieku ārstēšanai, uzturēšanai un izmitināšanai.

Biedrības mērķis ir nodrošināt kaķiem jebkādu tiem nepieciešamo palīdzību (uzturēšanu, veterināro palīdzību, pagaidu vai pastāvīgu māju meklēšanu u.c.), informatīvi izglītojot sabiedrību, veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma un veselības stāvokļa, novēršot cietsirdības aktus.

CatsMŪS ATBALSTA:

Lavazza Coffee

Delfi

Advance

Royal Canin

Acana